cimg3251_klein

group foto_klein

Pre-Roundtable Programme at Hanoi University of Technology

dsc_0004_klein

dsc_0026_klein


dsc_0074_klein

dsc_0065_klein

dsc_0081_klein

dsc_0088_klein

dsc_0092_klein

dsc_0085_klein

Roundtable Melia Hotel Hanoi

dsc_0021_klein

dsc_0035_klein

dsc_0034_klein

dsc_0067_klerin

dsc_0095_klein_neu

dsc_0050_klein

dsc_0055_klein

dsc_0056_klein

dsc_0032_klein

dsc_0057_klein

dsc_0016_klein

dsc_0052_klein_neu

dsc_0011_klein_neu

dsc_0052_klein_neu

Official Roundtable Reception Museum of History

dsc_0109_klein

dsc_0122_klein

dsc_0142_klein

dsc_0156_klein

dsc_0132_klein

dsc_0147_klein

dsc_0140_klein

dsc_0177_klein